פרויקטים והשקעות

טבלת מיפוי פרויקטים והשקעות

כמידי שנה, הכנסות התאגיד, הפועל כמשק כספים סגור, מושבות לרווחת התושבים כהשקעות בשיקום, שדרוג ופיתוח תשתיות המים והביוב בבאר שבע ובאופקים.
את הפרויקטים מבצע התאגיד כחלק מתכנית רב שנתית, באופן יזום ובשיתוף ותיאום עם הרשויות המקומיות – עיריית באר שבע ועיריית אופקים.

באפשרותכם לצפות ולהתעדכן אונליין בכל פרויקט/עבודה שהתאגיד מבצע ברחבי באר שבע ואופקים, באמצעות google maps. באמצעות מפות אלה תוכלו לנוחיותכם לבדוק בכל רגע נתון האם מתבצעת עבודת תשתיות באזור מגורכם, באיזו עבודה מדובר ומה מהותה, כמו כן תוכלו לקבל עדכונים כל העת על מצב התקדמות העבודות ברחבי העיר.

לצפייה בפרויקטים בביצוע לחצו כאן

 

מס"דשם הפרויקטעירמהות הפרויקטסטטוס
1האורגים - עבודות מים וביובבאר-שבעשדרוג קווי מים וביוב- פרויקט בשיתוף עם עיריית ב"שבביצוע
2משמר הנגב- עבודות ביובבאר-שבעחיבור משמר הנגב למערכת הביוב של ב"שבביצוע
3רח' ארלוזורוב-גולומב - עבודות מים וביוב- שלב א'באר-שבעהחלפת קווי מים וביוב, לרבות הגדלת קוטר הביוב עקב גידול בכמויות השפכיםבביצוע
4רח' בן-גוריון - עבודות מים- שלב א'באר-שבעהחלפת קו מים ראשי ע"י קידוח והנחת קו נוסף להמשך שלב ב'בביצוע
5רח' בן גוריון-דרך חברון - עבודות ביובבאר-שבעהנחת קווי ביוב חדשיםבתכנון
6רח' התלמוד - עבודות מים וביובבאר-שבעבביצוע
7האוניברסיטה קמפוס צפוני - העתקת קווי מים וביובבאר-שבעהעתקת מערכות מים וביוב משטח הקמפוס הצפוני של אוניברסיטת בן-גוריוןטרום ביצוע
8שכונת סיגליות - הנחת קווי מים וביוב
באר-שבעהנחת קווי מים וביוב חדשים במתחם שכונת סיגליות במסגרת הסכמי גגבתכנון (פרסום מכרז)
9שדרוג תחנות שאיבת ביוב תוך התאמה לגידול האוכלוסייה בב"שבאר-שבעשדרוג תחנות ביוב דרומית ומערביתבתכנון
10רח' הרצל - עבודות מיםאופקיםהחלת קו מים ראשי ("16-400 מ"מ) העובר מתחת למבנה
בתכנון
11שדרוג תחנת ביוב אופקים - שלב א'אופקיםשדרוג תחנת הביוב באופקים- שלב א': רכישה והתקנת ציוד הנדסיבביצוע
12שדרוג קו מאסף מזרחיאופקיםשדרוג והגדלת קוטר קו מאסף מזרחי והתאמתו להקמת שכונות חדשות בעירבתכנון
13אזור תעשייה חדש הנחת קווי מים וביובאופקיםהקמת מערכות מים וביוב חדשות באזור התעשייה החדש
בביצוע