דלג לתוכן העמוד (מקש קיצור s) דלג לדף הבית (מקש קיצור 1) דלג לתפריט (מקש קיצור 2)

אודות התאגיד

פרופיל התאגיד

תאגיד מי שבע הוקם בשנת 2007 בהתאם לחוק תאגידי מים וביוב תשס"א – 2001.

התאגיד אחראי כיום לאספקת שירותי המים והביוב לכ- 90,000 בתי אב ברחבי באר שבע ואופקים וכן מספק שירותי ביוב לגופים נוספים במרחב.
מספר התושבים בבאר שבע הוא כ- 217,000 ובאופקים כ- 26,000. אורך הצנרת עליה אחראי התאגיד הינו כ- 670 ק"מ צנרת מים וכ- 688 ק"מ צנרת ביוב.

תאגיד מי שבע הינה חברת תשתיות מתמחה, הכוללת בין מטרותיה העיקריות את הנושאים הבאים: מתן שירותי מים ושירותי ביוב איכותיים ואמינים לצרכנים, טיפול, תחזוקה, תפעול ופיתוח משק המים והביוב, מתן שירות איכותי ואמין לצרכנים, ייעוד ההכנסות להשקעה בתשתיות מים וביוב, תחזוקה, תפעול וניהול מקצועי ויעיל של משק המים והביוב העירוני – בדגש על שדרוג ושיפור התשתיות והקטנת שיעורי פחת המים ופחת הגבייה במגזר העירוני.

מידי שנה התאגיד מקדם את התהליך לקבלת תו תקן בינלאומי לאיכות ומצוינות ISO 9001.  במסגרת התהליך התקיימו במהלך השנים 2012-2016 מבדקים חיצוניים של בודקים בכירים מטעם מכון התקנים הישראלי שסקרו ובחנו את ממשקי התאגיד, בדגש על מערכות הבקרה בתחומי הפעילות השונים של התאגיד. קבלת תו התקן מהווה אסמכתא בדבר השיפורים הארגוניים המשמעותיים שבוצעו בתאגיד. בשנת 2016 התאגיד הוסמך ל-2 תקני איכות נוספים, מערכת לניהול סביבתי ת"י ISO-14001 ות"י OHSAS-18001 - מערכות ניהול בטיחות ובריאות בתעסוקה, שהובילו לקבלת תעודת "תו הזהב", המעידה על התאמת מערכות הניהול של התאגיד לאמות מידה של איכות ברמה גבוהה ע"פ דרישת מכון התקנים הישראלי.

מיום הקמתו, התאגיד משקיע בפיתוח ובשדרוג של תשתיות המים והביוב בבאר שבע ובאופקים הכוללים בין היתר תחנות שאיבה למים ולביוב ומערכות הולכה. התאגיד ממשיך לפעול בהתמדה לשדרוג התשתיות ולצמצום פחת המים. כמו כן, בתחום האחזקה, התאגיד מפעיל צוותים מיומנים 365 ימים בשנה, על מנת לתת מענה מידי ויעיל בעת הצורך. 

בתחום מתן שירות לתושבים ולציבור, כיום התאגיד מספק מגוון ערוצים לקבלת שירות ולביצוע פעולות: מרכזי שירות פרונטאלי ומוקד טלפוני וכן אמצעים דיגיטאליים מתקדמים: אתר אינטרנט, טפסים מקוונים, דף פייסבוק, אפליקציה סלולרית, דוא"ל, פקס ועוד. בין השנים 2012-2015 נעשתה "מהפכת שירות" בתאגיד, במסגרתה הושקעו משאבים רבים לשיפור משמעותי בתחום שירות הלקוחות והוטמעו מגוון כלים טכנולוגיים לרווחת התושבים, לביצוע פעולות מרחוק ללא המתנה בתור.

לצד זה, התאגיד משקיע משאבים רבים בפיתוח ההון האנושי ובשיפור והעצמה של השירות לתושב. זאת במקביל לחיזוק הקשר עם הקהילה באמצעות פעילות בתחומי החינוך וההסברה בקרב ילדים ונוער, תושבי באר שבע ואופקים.

כתובת התאגיד: רחוב ההסתדרות 57, באר שבע
טלפון הנהלת התאגיד: 08-9524400