אודות התאגיד

תאגיד מי שבע הוקם בשנת 2007 בהתאם לחוק תאגידי מים וביוב תשס"א – 2001.

התאגיד אחראי כיום לאספקת המים ושירותי הביוב לכ- 90,000 בתי אב ברחבי באר שבע ואופקים וכן מספק שירותי ביוב ושירותים שונים לגופים נוספים במרחב.
מספר התושבים בבאר שבע הוא כ- 217,000 ובאופקים כ- 26,000. אורך הצנרת עליה אחראי התאגיד הינו כ- 545 ק"מ צנרת מים וכ- 592 ק"מ צנרת ביוב.
כתאגיד מים אזורי ובהתאם לכוונת המחוקק לתת מענה אזורי לטיפול ואספקת מים וביוב, התאגיד נערך לצירוף יישובים נוספים בעתיד.

תאגיד מי שבע הינה חברת תשתיות מתמחה, הכוללת בין מטרותיה העיקריות את הנושאים הבאים: הבטחה של שירות איכותי ואמין ברמה גבוהה; ייעוד ההכנסות ממים וביוב להשקעה בתשתיות של מים וביוב; שדרוג תשתיות המים והביוב; ניהול מקצועי ויעיל של משק המים והביוב העירוני – עם דגש על שדרוג ושיפור התשתיות והקטנת שיעורי פחת המים ופחת הגבייה במגזר העירוני.

מידי שנה התאגיד מקדם את התהליך לקבלת תו תקן בינלאומי לאיכות ומצוינות ISO 9001. במסגרת התהליך התקיימו במהלך השנים 2012-2015 מבדקים חיצוניים של בודקים בכירים מטעם מכון התקנים הישראלי שסקרו ובחנו את ממשקי התאגיד, בדגש על מערכות הבקרה בתחומי הפעילות השונים של התאגיד. קבלת תו התקן מהווה אסמכתא בדבר השיפורים הארגוניים המשמעותיים שבוצעו בתאגיד. בשנת 2015 התאגיד קיבל תקן משולב- ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001.

מיום הקמתו, התאגיד משקיע בפיתוח ובשדרוג של תשתיות המים והביוב בבאר שבע ובאופקים ובתכנון ובשדרוג של תחנות שאיבה בערים אלו. התאגיד ממשיך לפעול בהתמדה לשדרוג התשתיות ולצמצום פחת המים.

לצד הטיפול בתשתיות, התאגיד משקיע משאבים רבים בפיתוח ההון האנושי ובשיפור והעצמה של השירות לתושב. זאת במקביל לחיזוק הקשר עם הקהילה באמצעות פעילות בתחומי החינוך וההסברה בקרב ילדים ונוער, תושבי באר שבע ואופקים.

כתובת התאגיד: רחוב ההסתדרות 57, באר שבע
טלפון הנהלת התאגיד: 08-9524400

תאגיד מי שבע

תאגיד מי שבע