דלג לתוכן העמוד (מקש קיצור s) דלג לדף הבית (מקש קיצור 1) דלג לתפריט (מקש קיצור 2)

נזילות מים

נזילות מים

נזילת מים ברשת המים הפרטית גורמת לאבדני מים. לא תמיד ניתן להבחין בנזילה עם היווצרותה לכן, זיהוי מקדים מונע את אבדני המים ואת החיוב בגינם.

במידה וצריכת המים שנמדדה במד המים בנכס שברשותכם / במתחם בו הנכם מתגוררים, גבוהה מהצריכה הנורמטיבית בפועל, יש לבצע את הפעולות הבאות:

א. בדיקת התאמה לקריאת מד המים:
במקרה בו מד המים המשויך לנכס / למתחם מציג קריאה שונה מהרישום המעודכן בספח החיוב התקופתי, יש לפנות למרכז שירות הלקוחות של תאגיד "מי שבע" או למוקד הטלפוני במספר 1-800-071-562.
תשומת לבך, למועד בו בוצעה קריאת מד המים על ידי התאגיד כפי שמופיעה בספח החיוב התקופתי.

ב. בדיקה לאימות/שלילה של נזילה:
בכל מקרה אחר, מומלץ לשלול נזילה ברשת המים הפרטית באופן הבא:
      1. בנכס פרטי-
          א. יש לבדוק האם ישנם סימנים גלויים המצביעים על נזילה בנכס, כגון: סימני רטיבות, טפטוף ברז,
              זרימת מים ממיכל ההדחה, קיומו של חיבור בלתי חוקי לרשת המים הפרטית (נטילת מים ללא היתר)
              וכדומה.
          ב. מומלץ לבצע סגירה של כלל הברזים בנכס לרבות הפסקת השימוש במכונת כביסה וכדומה,
              להמתין כ- 30 דקות ולאחר פתיחת הברזים, לבחון האם ה"פרפר" הממוקם במרכז מד המים
              מסתובב (לחצו כאן להסבר על מד המים)– ככל שכן, ככל הנראה קיים חשש לנזילה ברשת
              המים הפרטית.
          ג. בהתאם לממצאי הבדיקה, יש לפעול לאיתור הנזילה ותיקונה ע"י גורם מקצועי מוסמך.

      2. במתחם משותף-
          א. יש לבדוק האם ישנם סימנים גלויים המצביעים על נזילה במתחם, כגון: פיצוץ מים גלוי, סימני רטיבות, 
              קיומו של חיבור בלתי חוקי לרשת המים הפרטית (נטילת מים ללא היתר) וכדומה.
          ב. מומלץ (בתיאום מראש עם כלל הדיירים) לבצע סגירה של הברז (שיבר) הראשי במתחם וכלל הברזים
              המשניים, להמתין כ- 30 דקות ולאחר פתיחת כלל הברזים, לבחון האם ה"פרפר" הממוקם במרכז מד
              המים הראשי במתחם מסתובב (לחצו כאן להסבר על מד המים)– ככל שכן, ככל הנראה קיים חשש
              לנזילה ברשת המים הפרטית.
          ג. בהתאם לממצאי הבדיקה, יש לפעול לאיתור הנזילה ותיקונה ע"י גורם מקצועי מוסמך.

ג. הגשת בקשה להכרה בצריכה חריגה הנובעת מנזילה:
יש להגיש לתאגיד טופס בקשה ל"הכרה בצריכה חריגה הנובעת מנזילה" ולצרף את האסמכתא הרלוונטית לתיקון– ככל שניתן.
את טופס הבקשה ניתן לשלוח דרך לשונית "טפסים לביצוע פעולות" באתר (לקישור לחצו כאן).

ד. הוראות החוק - כללי תאגידי מים וביוב (אמות מידה לשירות) תשע"א- 2011 לעניין הכרה בצריכה
חריגה הנובעת מנזילה (לקישור לחצו כאן) :
- ניתן להגיש בקשה להכרה בצריכה חריגה הנובעת מנזילה עד חצי שנה מתום תקופת החיוב הראשונה שבגינה
  מבוקשת ההכרה בנזילה.
- הכרה בנזילה והתאמת החיוב בהתאם לתעריף נזילה יבוצע בגין שתי תקופות חיוב לכל היותר .
- הכרה בנזילה תבוצע במקרה בו צריכת המים בתקופה המדווחת חורגת ב- 150% ומעלה מהצריכה הממוצעת
  בנכס/במתחם.
- הכרה בנזילה במד מים פרטי/ משויך לנכס, תינתן לכל היותר בעבור שני מקרים של נזילה בשנה, זאת בתנאי
  שלא ניתנה הכרה בגין נזילה ב- 12 החודשים שקדמו למועד הגשת הבקשה.
- הכרה בנזילה במד מים ראשי/ משותף, תינתן לכל היותר בעבור מקרה אחד של נזילה בשנה זאת בתנאי שלא
  הוכרה נזילה ב- 12 החודשים שקדמו למועד הגשת הבקשה.
- לידיעתכם, ניתן לקבל הסבר אודות החישוב המבוצע במסגרת הליך הכרה בנזילה בהוראות כללי תאגידי
  מים וביוב (אמות מידה לשירות) תשע"א- 2011 ובכללי תאגידי מים וביוב (חישוב עלות שירותי מים
  וביוב והקמת מערכת מים או ביוב), תש"ע-2009.

למילוי טופס דיגיטלי  "בקשה להכרה בצריכה חריגה הנובעת מנזילה (מונה ביתי) - לחצו כאן

למילוי טופס דיגיטלי "בקשה להכרה בצריכה חריגה הנובעת מנזילה (מונה כללי) - לחצו כאן