הוראת קבע

שלם בהוראת קבע וחסוך זמן יקר !

הוראת קבע
פעולה פשוטה וחד פעמית שיכולה לחסוך לכם זמן רב בעתיד ולמנוע פיגורים וריביות בתשלומי המים. באמצעות תשלום בהוראת קבע תיהנו משליטה ובקרה מלאה על חיובי המים, ללא צורך לפנות לנציגי התאגיד לביצוע תשלום החשבון החודשי.

את הוראת הקבע ניתן לבצע בשתי דרכים:
באמצעות כרטיס אשראי – יש למלא טופס הוראת קבע בצירוף תצלום ת.ז.
ניתן לפרוס את החיוב לשני תשלומים שווים, ללא ריבית וללא הצמדה.
באמצעות חשבון הבנק – יש למלא טופס הוראת קבע בצירוף תצלום ת.ז. וחתימה של סניף הבנק שלך.
ניתן לפרוס את החיוב לשני תשלומים שווים, ללא ריבית וללא הצמדה.

את המסמכים יש למסור לנציג השירות בתאגיד או באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני info@mey7.co.il .

הורדת טפסים:
הוראת קבע בבנק
הוראת קבע בכרטיס אשראי