• ג תחנת שאיבה אופקים - תאגיד מי שבע פתר את נושא הזרמת השפכים מתחנת השאיבה לנחל הסמוך להמשיך לקרוא ←
  • תור מרחוק1_600x402 זימון תור מראש - החל מחודש פברואר 2016 ניכרת ירידה חדה בזמני ההמתנה בתאגיד מי שבע להמשיך לקרוא ←
  • BF5A6870-2 עובדים מצטיינים 2015 - בכנס לסיכום פעילות וביצועי התאגיד לשנת 2015, נבחרו העובדים המצטיינים לשנה שחלפה. להמשיך לקרוא ←
הצטרפות להוראת קבע מן העיתונות תור מי שבע