משרות ומכרזים

מכרזי בכירים

תהליך המיון
Flowers
1
משרה רלוונטית והגשת מועמדות
2
סגירת ההגשות - כינוס וועדת איתור
3
טלפוני למועמדים העומדים בדרישות הסף
4
המתאימים ביותר יזומנו לראיון במשרדי התאגיד
5
יתואם אבחון במכון מקצועי
6
ישלחו מכתבי תשובה לכלל המועמדים
הגשת עותק קשיח של:
  • תעודות
  • קורות חיים
  • שאלון למועמד
  • המלצות
במשרדי התאגיד - רחוב רחה פריאר 9, ב״ש, בניין M-TOWER

משרות מי שבע

תהליך המיון
Flowers
1
ניסיון משרה רלוונטית והגשת מועמדות
2
סגירת ההגשות - כינוס וועדת איתור
3
ראיון טלפוני למועמדים העומדים בדרישות הסף
4
המתאימים ביותר יזומנו לראיון במשרדי התאגיד
5
יתואם אבחון במכון מקצועי
6
ישלחו מכתבי תשובה לכלל המועמדים

כל המשרות מפורסמות גם בעמוד הפייסבוק של התאגיד ובאתרי הדרושים